Názov ofset pochádza z anglického pojmu off-set – nepriama tlač, resp. z pojmu set-off – obťah. Ofsetová tlač patrí do kategórie tlače z plochy, pretože tlačené aj netlačené plochy sú v jednej výškovej úrovni. Zachováva klasický princíp kameňotlače využívajúci vzájomnú odpudivosť mastných tlačiarenských farieb a vody. Ofset je nepriama tlač, lebo výsledný obraz sa z tlačovej formy (môže byť valcová, alebo plošná) tlačí najskôr na gumený valec a až potom na papier. Farba sa prenáša dvakrát. Použitie gumeného valca umožňuje tlač jemných detailov aj na menej kvalitný papier, valec sa totiž dokáže priľnúť aj na nie úplne hladký povrch. Ofset sa rozdeľuje na klasický (vlhčený) a suchý (nevlhčený).

Klasický (vlhčený) ofset
Princíp tlače z plochy je založený na rozdielnych fyzikálno-chemických vlastnostiach. Tlačiace prvky sú hydrofóbne (vodu odpudzujúce) plochy a miesta, ktoré sa netlačia, sú hydrofilné (vodu prijímajúce) plochy. Farba je rovnako ako tlačené miesta hydrofóbna, t.j. nezmiešava sa s vodou. Pri tlači sa na miesta, ktoré nebudú tlačené, opakovane nanáša tenký film vodného roztoku, ktorý zabraňuje priľnutiu mastnej tlačiarenskej farby na tlačovú formu. Ak sa táto forma navlhčí, voda ostane len na netlačených miestach a farba priľne len na suché tlačené miesta. Tak sa farba dostáva na potlačený materiál, napríklad papier, resp. vinylovú fóliu a vzniká výsledný obraz.

Suchý (nevlhčený) ofset
Suchý ofset je technológia, ktorá pracuje bez použitia vody. Tlačová doska je potiahnutá vrstvou, na ktorej nedrží farba. Voda je nahradená rozdielnymi povrchovými vlastnosťami dvoch vrstiev, ktoré sú nanesené na tlačovú formu. Vrchná, silikónová vrstva odpudzuje farbu a tak vytvára netlačené miesta. Tlačené miesta vytvára spodná, polymérová vrstva, ktorá farbu prijíma. Pri expozícii (nasvietení) prebiehajúcej priamo v tlačiarenskom stroji, sa na miestach, ktoré majú byť vytlačené, odstráni silikónová vrstva (najčastejšie laserom). Tým sa odkryje spodná polymérová vrstva, ktorá prijíma farbu. Určitou nevýhodou suchého ofsetu je vznik malých čiastočiek prachu, ktoré sa odlupujú z tlačovej dosky na rozhraní tlačených a netlačených prvkov a na výslednom obraze sa prejavujú ako malé biele miesta v tlačenom obraze (tzv. vypadávanie farby). Aby sa zachovala vysoká kvalita tlače, je nutné tlačiarenské dosky premyť. Z tohto dôvodu je suchý ofset určený najmä pre zákazky s nižším počtov výtlačkov. Pri dôslednom dodržiavaní technologického postupu však suchý ofset dosahuje veľmi vysokú kvalitu zobrazenia, pretože neprítomnosť vlhčiaceho roztoku umožňuje tlačiť jemnejšie rastre.

Digitálna tlač
Digitálna tlač je realizovaná prostredníctvom periférneho zariadenia (tlačiareň, resp. kresliaci ploter) pripojeného k počítaču. Táto technológia nevyžaduje žiadnu inú predtlačovú prípravu, preto býva v porovnaní s ofsetovou tlačou pri menších počtoch tlačených kusov lacnejšia, má však isté obmedzenia. Výsledný obraz sa na potláčaný podklad nanáša buď atramentom (ink jet – atramentová, resp. bublinková tlačiareň), alebo vysokotlakovým rozprašovaním práškového farebného pigmentu, ktorý je k pokladu fixovaný prechodom valca s vysokou teplotou a nanesením tenkej vrstvy olejovej emulzie zabraňujúcej rozmazávaniu obrazu (laser jet – laserová tlačiareň).
Digitálne tlačiarne používajú farebnú stupnicu CMYK (jednoduchšie kancelárske tlačiarne len stupne šedi), niektoré profesionálne zariadenia sú vybavené aj hlavami s farbami RGB škály pre vernejšie zobrazenie. Maximálna veľkosť potláčaného hárku je formát A3, resp. RA3. Väčšie formáty sa tlačia na plotroch s kresliacimi hlavami na papier, resp. vinylové fólie navinuté v rolkách.