Vhodnou kombináciou farby a tvaru dostávame do ruky nástroj, ktorým môžeme dokázať mierne ovplyvniť rozhodovanie mnohých ľudí.

Štvorec
Štvorce (a väčšina mierne skosených rovnobežníkov a lichobežníkov) sú typickými obľúbenými tvarmi mužov, lebo sa ideálne hodia k ich analytickému spôsobu myslenia. Vyjadrujú pevnosť, nehybnosť – nejaký oporný bod či stavebný kameň pre ďalší postup. Reakcia žien na pravouholníky je však pomerne nízka. Navodzujú u nich pocit určitej tiaže, drsnosti a nepoddajnosti.
Často sa tento vzťah prirovnáva ku kameňu. Muži vidia v kameni niečo, s čím môžu merať silu (rozbiť ho), môžu z neho niečo postaviť (tvorivá činnosť) alebo ho po niekom hodiť (agresivita). Naopak, ženy majú ku kameňu rešpekt, pripadá im chladný a nedotknuteľný.
Čo stojí za zmienku, sú hodnoty v prvých dvoch kategóriách – viditeľnosť a pútavosť. Všimnite si, že len u tohto tvaru sú nízke. Prečo? Poobzerajte sa po svojom okolí. Dve tretiny vecí okolo nás sú hranaté a pravými uhlami sa to len hemží (miestnosť, stôl, police, knihy, papiere). Pretože je to tvar natoľko bežný, nedarí sa mu zaujať človeka tak, aby sa na ňom pohľadom zastavil.

Trojuholník
Trojuholník je veľmi zástupným symbolom, pretože do tejto skupiny radíme všetky objekty, ktoré majú mnoho ostrých uhlov. Vyjadrujú jasné „pozor!“ (spomeňte si na dopravné značky) a priťahujú pozornosť. Hoci ani u jedného pohlavia nie sú jednoznačne obľúbené, dá sa povedať, že muži k nim majú predsa len bližšie. Láka ich to neznáme tajomno, ktoré symbolizujú, zatiaľ čo ženy cítia skôr strach a hrozbu. Trojuholník smerujúci jedným vrcholom kolmo nadol niektorých mužov vzrušuje, lebo im pripomína ženu. Obrátene to však neplatí.

Kruh
Kruh je charakteristickým obľúbeným znakom žien. Symbolizuje nehu, lásku, teplo, porozumenie a kľud. Je presným protikladom všetkých mnohouholníkov a muži majú tendenciu v ňom vidieť niečo príliš jemné, ženské. Niektoré pramene uvádzajú, že tento pocit môže občas viesť až ku strachu, ktorý by sa dal označiť ako xenofóbny.

Krivky a krivoplochy
I keď sa to môže zdať čudné, tieto útvary vychádzajú ako ideálne pre mužov i ženy a navyše sú veľmi viditeľné a pútavé. V skutočnosti je to tak, že tento typ objektov je určitou syntézou tých predchádzajúcich, pričom všetok negatívny efekt sa určitým spôsobom vytráca. Problém týchto útvarov je ten, že sú veľmi variabilné a občas môžu mať i negatívny efekt, ale táto hranica sa stanovuje len veľmi obtiažne. Ak však takýto útvar nevzniká deformáciou iného typu objektu (napr. trojuholníka), tak sa nie je čoho obávať.

Zdroj:
www.interval.cz/clanky/psychologie-vnimani-tvaru/ (upravené, krátené)