Textové podklady
Ak finálnu textovú podobu nezabezpečuje agentúra, ale klient sám, podklady je možné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.), Open Office, resp. v pdf formáte, ktorý je vygenerovaný bez prevedenia fontu na krivky. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad.
Na grafické spracovanie by mali prichádzať texty po finálnej gramatickej a typografickej korektúre, do ktorých sa už nebude vôbec alebo len minimálne štylisticky zasahovať. Týka sa to predovšetkým rozsiahlych textov, napr. knižných. Gramatická a typografická korektúra obvykle býva vykonaná pred zadaním čistopisu na grafické spracovanie, túto službu však po dohode poskytuje aj agentúra.
Spracovávanie textových podkladov v grafickom štúdiu sa vykonáva v zalamovacích programoch, ktoré sú odlišné od softvéru na bežnom PC, preto najmä pri formátovanom texte s použitím špecifických nastavení (odrážky, tabulátory, a pod.), je potrebné dodávať podklady aj v tlačenej podobe. Texty, najmä rozsiahle, resp. členené do jednotlivých kapitol, či pozbierané z rôznych zdrojov, je ideálne zasielať v jednom súbore (dokumente), ich spracovávanie je tak časovo menej náročné a eliminuje možnosť omylu, čo v konečnom dôsledku šetrí rozpočet klienta.

Vektorové obrazové podklady
Ideálnym formátom zadávaných vektorových podkladov, napr. existujúceho loga, a pod. sú vektorové súbory ai, eps, resp. vektorové pdf vytvorené v Adobe Illustrator, alebo exportované do uvedených formátov z iných vektorových editorov. Podklady vo formáte cdr je takisto možné spracovať. Podklady dodané v bitmapových formátoch jpg, gif, a pod, ktoré boli stiahnuté napr. z internetu, skenované z tlačových materiálov, a pod., nedosahujú parametre potrebné na ich ďalšie spracovanie. Je možné ich vektorovať, ale výsledok sa od originálnej podoby môže čiastočne odlišovať a zbytočne navyšuje cenu práce.

Bitmapové obrazové podklady
Obrázky a fotografie, určené pre použitie v tlačových materiáloch, majú vyššie nároky na veľkosť a rozlíšenie. Dajú sa z nich vytvoriť podklady pre použitie v elektronických prezentáciách alebo na internet. Opačný postup je však pomerne obmedzený – obrazové podklady z webu alebo elektronických prezentácií je možné pre použitie do tlačových materiálov prispôsobiť len do určitej miery, preto je vhodnejšie zadávať podklady s tlačovými parametrami, samozrejme, ak je v možnostiach klienta tento typ podkladov zabezpečiť.