RGB

Základným spôsobom elektronického zobrazovania farieb, napr. na počítačových monitoroch alebo televíznych obrazovkách, je aditívny farebný model RGB (R = red / červená, G = green / zelená, B = blue / modrá). Zmiešaním všetkých troch farebných zložiek RGB modelu v 100% pomere vzniká biela farba. Vzájomným miešaním troch základných farieb RGB modelu v rôznych pomeroch vzniká škála všetkých farebných odtieňov, vnímateľných v svetelnom spektre. Zobraziteľný farebný rozsah (gamut) je pri každom farebnom modeli iný. Gamut RGB modelu obsiahne viac ako 16 miliónov farebných odtieňov, čo je oveľa viac, ako je napr. gamut tlačového farebného modelu CMYK. Preto je napr. možné na monitoroch počítačov zobrazovať svietivo neónovú „jedovato“ zelenú farbu, ktorú však už nie je možné vytlačiť na papier klasickou ofsetovou CMYK technológiou.

RGB farebná stupnica sa však nepoužíva len na zobrazenie na monitoroch, ale aj v profesionálnych fotolaboch pri výrobe fotografií z digitálnych fotoaparátov.

CMY, resp. CMYK

Základným farebným modelom pre ofsetovú tlač je CMYK (C = Cyan / modrá, M = Magenta / purpurová, Y = Yellow / žltá, K = blacK). Škála farebných odtieňov sa dosahuje zmiešavaním jednotlivých farebných zložiek v rôznych percentuálnych pomeroch, čím sa vlastne obmedzuje farebné spektrum, odrazené od potlačeného povrchu, preto sa CMYK nazýva subtraktívnym farebným modelom. Zmiešaním 100% CMY zložiek sa dosiahne čierna farba, preto by teoreticky pre celý farebný model mali byť postačujúce tieto tri farebné zložky. V praxi to však neplatí, pretože nižšie percentuálne zastúpenie zložiek CMY dáva vo výsledku šedé odtiene a tak je doplnková čierna (kresliaca, kľúčová) farba v modeli nevyhnutná. Gamut modelu CMYK je výrazne obmedzený napr. v porovnaní s gamutom modelu RGB, preto prevod z RGB do CMYK je vždy stratový. Je to spôsobené tým, že monitor svetlo sám vyžaruje, avšak výtlačok svetlo odráža. Našťastie existuje niekoľko metód a trikov, ako urobiť prevod medzi týmito farebnými modelmi tak, aby strata farebnej informácie bola minimálna.

Porovnanie gamutu RGB a CMYK:

Pantone
Pantone je farebná škála definujúca tzv. priame farby, ktoré je možné kúpiť už namiešané, hotové. Pri tlači, resp. potlači teda nevznikajú miešaním iných farieb, čo pri tlači plnej plochy bez rastra zabezpečuje tlačový výstup bez viditeľných tlačových bodov. Používa sa ako základná farba pri ofsetovej tlači (napr. pri výrobe vizitiek, hlavičkových papierov, a iných typov tlačovín, ktoré sú na takúto výrobu vopred elektronicky pripravené), ako doplnková farba pri ofsetovej tlači (kombinácia tlače zo stupnice CMYK doplnená o tlač fragmentov, ktoré si vyžadujú použitie priamej, napr. zlatej farby), alebo pri potlači darčekových predmetov. Táto škála má niekoľko podskupín. Rozdelené sú podľa toho, na aký typ povrchu budú farby nanášané (hladený, lesklý, matný, a pod.).

RAL
Táto škála sa používa napr. pri definovaní odtieňov farebných náterov na steny, auto lakov, resp. farebných samolepiacich fólií, z ktorých sa vyrezáva reklamná grafika.