Základné tlačové formáty

A1       594 x 841 mm
A2       420 x 594 mm
A3       297 x 420 mm
A4       210 x 297 mm
A5       148 x 210 mm
A6       105 x 148 mm

B0       1000 x 1414 mm
B1       707 x 1000 mm
B2       500 x 707 mm
B3       353 x 500 mm
B4       250 x 353 mm
B5       176 x 250 mm
B6       125 x 176 mm

RA0       860 x 1220 mm
RA1       610 x 860 mm
RA2       430 x 610 mm
RA3       305 x 430 mm
RA4       215 x 305 mm

Formáty obálok
DL       110 x 220 mm
C3       324 x 458 mm
C4       229 x 324 mm
C5       162 x 229 mm
C6       114 x 229 mm
C6       114 x 162 mm
C7       81 x 162 mm
B4       240 x 353 mm
B5       176 x 250 mm
B6       125 x 176 mm
E4       280 x 400 mm